Overenie bezpečnosti - Ketas

Prejsť na obsah

Overenie bezpečnosti

P O Z O R !!!
Dôležitá informácia: Na základe stanoviska Inšpektorátu práce zo dňa 20.januára 2020môžu túto službu poskytovať firmy VÝHRADNE  v súčinnosti s oprávnenou právnickou osobu podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.o BOZP

Overenie bez súčinnosti OPO je neplatné

Zozmam OPO


Overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700.

Ako jedna z prvých firiem na Slovensku realizujeme tieto merania prostrednictvom najnovších a najmodernejších meracích zariadení, vyvinutých špeciálne pre tento druh kontroly našou spoločnosťou. Všetky tieto meracie zariadenia boli preverené a schválené príslušnými orgánmi.
Súbor týchto moderných meracích zariadení bol v januári 2017 dodaný aj Technickej inšpekcii, za účelom kontroly nameraných hodnôt a predchádzaniu závažných pracovných úrazov!
Overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:

- meranie dobehu barana (traverzy, piestu)
- meranie prekrytia činnosti spojky a brzdy
- meranie funkcie súbehu tlačidiel obojručného ovládania
- kontrola a overenie správnej funkcie poistného zariadenia proti preťaženiu
- kontrola a overenie spúšťania stroja
- meranie samovoľného klesania barana
- kontrola tesnosti hydraulických spojov (vizuálne)
- meranie hlučnosti

Výstupným dokumentom overovania bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov je "PROTOKOL O OVERENÍ bezpečnostných parametrov tvárniaceho stroja podľa STN 21 0700"
V prípade záujmu o overenie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.
TOPlist
Slovenská firma
Návrat na obsah